Prislista - tandvård hos AMA Dental

Tandblekning
priser
BrilliantSmile
Opalescence Boost 40%
Hemblekning Opalescence 16% + blekskenor
Undersökningar
priser
Basundersökning och diagnostik, tandläkare
Akut undersökning
Röntgenundersökning av enskild tand
Extraktioner
priser
Tanduttagning, en tand
Tanduttagning, en tand, komplicerad till
Rotbehandlingar
priser
Upprensning och rotfyllning, en rotkanal
Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler
Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler
Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler
Akut endodontisk behandling
Bettskenor
1-års garanti
priser
Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena
Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer per skena
Lagningar
priser
Fyllningar kan variera i pris mellan
Fast Protetik
2-års garanti
priser
Permanent tandstödd krona mk
Permanent tandstödd krona zirkonium
Hängande broled, per led mk
Hängande broled, per led zirkonium
Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift
Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift
Cementering av lossad protetisk konstruktion, per stöd
Avtagbar Protetik
1-års garanti
priser
Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder
Partiell protes för temporärt bruk, fyra till sju tänder
Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad
Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder
Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder
Justering av avtagbar protes
Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand
Rebasering av protes
Rebasering och lagning av protes
Professionell Tandrengöring
priser
Professionell tandrengöring och tandstensborttagning med ultraljud
Professionell tandrengöring och tandstensborttagning med Airflow + Fluor behanding