Skarabacken 11, 121 48 Johanneshov 08-409 088 00 info@ama-dental.se

Teeth whitening

1 Opalescence Boost 40% 2000.00 kr
2 Hemblekning Opalescence 16% + blekskenor 1500.00 kr

General Check-up

1 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 845.00 kr
2 Akut undersökning 450.00 kr
3 Röntgenundersökning av enskild tand 65.00 kr

Tooth Removal

1 Tanduttagning, en tand 1255.00 kr
2 Tanduttagning, en tand, komplicerad till 1795.00 kr

Root Canal Treatment

1 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3580.00 kr
2 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 4115.00 kr
3 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5230.00 kr
4 Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5585.00 kr
5 Akut endodontisk behandling 1290.00 kr

Dental Retainers 1 YEAR GUARANTEE

1 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4116.00 kr
2 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3730.00 kr
3 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer per skena 2532.00 kr

Fillings

1 Fyllningar variera i pris beroende på tand och yta 990.00 - 1525.00 kr

Fixed Prostethics 2 YEAR GUARANTEE

1 Permanent tandstödd krona (metall) 6000.00 kr
2 Permanent tandstödd krona (zirkonium) 6780.00 kr
3 Hängande broled, per led (metall) 2820.00 kr
4 Hängande broled, per led (zirkonium) 3520.00 kr
5 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3085.00 kr
6 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1465.00 kr
7 Cementering av lossad protetisk konstruktion, per stöd 545.00 kr

Dentures 1 YEAR GUARANTEE

1 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 4416.00 kr
2 Partiell protes för temporärt bruk, fyra till sju tänder 6264.00 kr
3 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 11630.00 kr
4 Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 9405.00 kr
5 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 9110.00 kr
6 Justering av avtagbar protes 370.00 kr
7 Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand 1350.00 kr
8 Rebasering av protes 2520.00 kr
9 Rebasering och lagning av protes 3300.00 kr

Professional Teeth Cleaning

1 Professionell tandrengöring och tandstensborttagning med ultraljud 600.00 -1000.00 kr
2 Professionell tandrengöring och tandstensborttagning med Airflow + Fluor behanding 1250.00 kr

Do you need individual advice?