Mobil Tandvård - Hemtandvård

Det är väldigt enkelt!

Kontakta oss

Boka tid

Hemtandvård


Mobil tandvård


Vi erbjuder mobil tandvård inom hela Storstockholmsområdet. I dag behöver man inte åka i väg till en klinik för att få tandvård. I stället kommer våra mobila tandvårdsteam direkt till patienten på sjukhem, servicehus eller särskilda boenden.

Vi genomför undersökningar, lagningar, extraktioner, protetiska ersättningar, behandling av tandköttssjukdomar samt förebyggande åtgärder. På AMA Dental ser vi till att varje individ får den tid och behandling som den behöver. Våra medarbetare är även väldigt måna om att få våra patienter att känna sig trygga under vårt omhändertagande och därmed minimera den stress och oro som många gånger kan vara förknippat med ett tandläkarbesök.Vanliga behandlingar vid mobil hemtandvård


Vi genomför alla typer av behandlingar Våra tandläkare är utbildade att hantera personer med olika funktionsnedsättningar vi har särskild utbildning inom demensvård från stiftelsen silviahemmet. Vanliga behandlingar vid mobil hemtandvård:

  • Röntga
  • Laga tänder
  • Fluorbehandla
  • Rengöra och ta bort tandsten
  • Ta bort tänder eller rotrester
  • Justera, laga eller göra nya avtagbara proteser


Har du inte hittat svaren på dina frågor?

Skriv till oss!

Mobil tandvård

info@ama-dental.se
www.ama-dental.se
08-297 968