Nu erbjuder vi mobil

Hemtandvård i Stockholms län

Vi har bestämt oss för att ett tandvårdsbesök inte kräver att patienterna kommer till oss - vi kommer till dem istället. Vi behandlar främst äldre och sjukdomsdrabbade personer som är beroende av vård och omsorg för att klara sin vardag.

Mobil Tandvård

Mobil hemtandvård är den tandvård som utförs i patientens hem till skillnad mot vanlig kliniktandvård. Det gäller för personer med intyg om N-tandvård och som av olika skäl har svårigheter att ta sig till en tandvårdsklinik.

Patienter som bor på boende eller patienter som bor hemma och har hjälp av hemtjänst 3-gånger per dag samt nattillsyn eller 5-gånger per dag är berättida för subventionerad tandvård.

Viktigt!

Alla behandlingar registreras elektroniskt på nätet vilket gör att patienter slipper krångel med högkostnadskort och frikort.

Maximal kostnad per besök är 200;- kr och när patienten uppnått maxbeloppet på 1100;- kr erhålls ett frikort som ger rätt till kostnadsfri tandvård. Personer som är 85 år eller äldre behöver inte betala patientavgift från och med den 1 januari 2017.

* Våra behandlingar betalas genom landstinget. * Våra besök medför inga kostnader för vårdhemmet.

Vi finns för dig

Vi erbjuder mobil
tandvård inom hela
Stockholms län.

För den bästa möjliga tandvården
använder vi alltid den nyaste
tekniken.

Vi på AMA Dental mobil tandvård bedriver ett litet och personligt tandvårdsföretag som tar tandvården hem till våra patienter. Vi erbjuder spetskompetens inom tandvård för seniorer, patienter med demenstillstånd och patienter med behov av särskilt stöd. Många personer har svårt att ta sig till en klinik och därför erbjuds tandvård i hemmet. Vårt mål är att alltid erbjuda genuint omtänksam tandvård samt personligt bemötande vilket för oss är mycket viktigt. AMA dental utför alla sorters behandlingar som annars erbjuds på en fysisk klinik.

Ring nu!

Mobil: 073-746 1400

Har du frågor?

E-post: info@ama-dental.se

Beställ information
Skicka efter vår broschyr och anmälningstalong.

Våra värderingar

Våra värderingar bygger på det vi brinner för. Att ta tandvården till människor som annars hade haft svårt att få den vård de har rätt till. Vår vision är att kunna arbeta mycket nära vårdpersonalen och anhöriga som har god kunskap om den enskilda patienten för att därigenom kunna i avsevärd grad höja livskvaliteten för alla våra patienter.

Grunden för vårt arbete sammanfattas i våra värderingar, de är utgångspunkten för vårt arbete med att fortsätta leda utvecklingen av den mobila tandvården genom att lyssna på våra patienters önskemål ”

Vad innebär mobil tandvård

Mobil tandvård innebär att tandläkaren besöker patienten i deras bostad. Patienter som är berättigade till Landstingets tandvårdsstöd har rätt till tandvård och betalar samma avgift som för hälsosjukvården. Som patient hos AMA Dental får du regelbundna besök av tandläkaren var tredje månad och besöken planeras på årsbasis redan från första besöket om så önskas. AMA Dental erbjuder även engångsbesök samt akuta besök.

Tandvården ingår i högkostnadsskyddet och maximal kostnad per besök är 200;- kr.

Det är väldigt enkelt!

Mobil tandvård

Vi erbjuder mobil tandvård inom hela Storstockholmsområdet. I dag behöver man inte åka i väg till en klinik för att få tandvård. I stället kommer våra mobila tandvårdsteam direkt till patienten på sjukhem, servicehus eller särskilda boenden.

Vi genomför undersökningar, lagningar, extraktioner, protetiska ersättningar, behandling av tandköttssjukdomar samt förebyggande åtgärder. På AMA Dental ser vi till att varje individ får den tid och behandling som den behöver. Våra medarbetare är även väldigt måna om att få våra patienter att känna sig trygga under vårt omhändertagande och därmed minimera den stress och oro som många gånger kan vara förknippat med ett tandläkarbesök.


Vanliga behandlingar vid mobil hemtandvård

Vi genomför alla typer av behandlingar. Våra tandläkare är utbildade att hantera personer med olika funktionsnedsättningar vi har särskild utbildning inom demensvård från stiftelsen silviahemmet. Vanliga behandlingar vid mobil hemtandvård:

Röntga
Laga tänder
Fluorbehandla
Rengöra och ta bort tandsten
Ta bort tänder eller rotrester
Justera, laga eller göra nya avtagbara proteser

Vi genomför alla typer av behandlingar

Vi genomför alla typer av behandlingar och är måna om att våra patienter ska känna sig trygga , därför erbjuder vi mobil tandvård.

Hela konceptet går ut på att patienten ska slippa åka och betala onödiga kostnader för transport samt känna sig trygg i sin
egna miljö. Våra tandläkare är utbildade att hantera personer med olika funktionsnedsättningar vi har särskild
utbildning inom demensvård från Stiftelsen Silviahemmet.

Vanliga behandlingar vid mobil hemtandvård

Genuin och omsorgsfull tandvård
Komplett tandläkarundersökning
Proteser av hög kvalité
Behandlingar
Lagningar, röntgen, tanduttagningar
Stor erfarenhet av tandläkarvård för äldre och demenssjuka patienter

Vårt mål är att alltid erbjuda våra patienter

Trygghet
Kunskap
Flexibilitet
Akuta ärenden som åtgärdas samma dag
Modern utrustning, exakt samma som finns på stationära kliniker
       (både snabb- och låg - vinkelstycke med vatten ultraljud , sug, Rtg)

Proteser

Protetik är en stor och viktig del av tandvården för äldre. Implantat, proteser och broar behöver skötas om precis som vanliga tänder och kräver därför att de ses över. Det är inte ovanligt att protetik behöver justeras. AMA Dental arbetar med all typ av avtagbar protetik. Vi har ett långvarigt och nära samarbete med professionella protestillverkare.


Förebyggande tandvård

Vi på AMA Dental lägger stor vikt på förebyggande tandvård vilket innebär att profylax (udnersökningar) och rengöring av tänderna är en prioritering i vårat arbete.

God munhälsa är ledordet i vårt arbete. En dålig munhälsa, sjukdomar i tandköttet och tandproblem ökar risk för cancer i svalget och även andra sjukdomar. En frisk mun bidrar till ett allmänt välmående och ett vackert leende.


Vi genomför alla typer av behandlingar

Vi genomför alla typer av behandlingar och är måna om att våra patienter ska känna sig trygga , därför erbjuder vi mobil tandvård.

Hela konceptet går ut på att patienten ska slippa åka och betala onödiga kostnader för transport samt känna sig trygg i sin
egna miljö. Våra tandläkare är utbildade att hantera personer med olika funktionsnedsättningar vi har särskild
utbildning inom demensvård från Stiftelsen Silviahemmet.


Prislista

1 Tandläkarsbesök 200.00 kr
2 Tandhygienstbesök 100.00 kr
3 Patientavgift för tandhygienistbesök ingår i högkostnadsshydet 900-kr /12 månader
4 Patientavgift för tandläkarbesök ingår i högkostnadsskyddet 1100 kr/12 månader