Broddgränd 9, 129 46 Hägersten 073-746 1400 info@ama-dental.se
Slide background

Nu erbjuder vi mobil

Hemtandvård

i Stockholms län

Slide background

På Ama Dental strävar

vi efter att ge

våra kunder bästa möjliga service

Mobil Tandvård

Mobil hemtandvård är den tandvård
som utförs i patientens hem till skillnad mot vanlig kliniktandvård. Det gäller för personer med intyg om N-tandvård och som av olika skäl har svårigheter att ta sig till en tandvårdsklinik.

Hemtandvård

Vi har bestämt oss för att ett tandvårdsbesök inte kräver att patienterna kommer till oss - vi kommer till dem istället. Vi behandlar främst äldre och sjukdomsdrabbade personer som är beroende av vård och omsorg för att klara sin vardag.

är berättigad?

Patienter som bor på boende eller patienter som bor hemma och har hjälp av hemtjänst 3-gånger per dag samt nattillsyn eller 5-gånger per dag är berättida för subventionerad
tandvård.

Viktigt!

Alla behandlingar registreras elektroniskt på nätet vilket gör att patienter slipper krångel med högkostnadskort och frikort.

Maximal kostnad per besök är 200;- kr och när patienten uppnått maxbeloppet på 1100;- kr erhålls ett frikort som ger rätt till kostnadsfri tandvård. Personer som är 85 år eller äldre behöver inte betala patientavgift från och med den 1 januari 2017.


* Våra behandlingar betalas genom landstinget.
* Våra besök medför inga kostnader för vårdhemmet.

Vi finns
för dig

Vi erbjuder mobil tandvård inom hela Stockholms län.

Läs mer om oss

Vi på AMA Dental mobil tandvård bedriver ett litet och personligt tandvårdsföretag som tar tandvården hem till våra patienter. Vi erbjuder spetskompetens inom tandvård för seniorer, patienter med demenstillstånd och patienter med behov av särskilt stöd. Många personer har svårt att ta sig till en klinik och därför erbjuds tandvård i hemmet. Vårt mål är att alltid erbjuda genuint omtänksam tandvård samt personligt bemötande vilket för oss är mycket viktigt.

AMA dental utför alla sorters behandlingar som annars erbjuds på en fysisk klinik. För den bästa möjliga tandvården använder vi alltid den nyaste tekniken.

Ring nu!

Mobil: 073-746 1400

Har du frågor?

E-post: info@ama-dental.se

Beställ information
Skicka efter vår broschyr och anmälningstalong.

Våra värderingar

Våra värderingar bygger på det vi brinner för. Att ta tandvården till människor som annars hade haft svårt att få den vård de har rätt till. Vår vision är att kunna arbeta mycket nära vårdpersonalen och anhöriga som har god kunskap om den enskilda patienten för att därigenom kunna i avsevärd grad höja livskvaliteten för alla våra patienter.

Grunden för vårt arbete sammanfattas i våra värderingar, de är utgångspunkten för vårt arbete med att fortsätta leda utvecklingen av den mobila tandvården genom att lyssna på våra patienters önskemål ”

Vad innebär mobil tandvård

Mobil tandvård innebär att tandläkaren besöker patienten i deras bostad. Patienter som är berättigade till Landstingets tandvårdsstöd har rätt till tandvård och betalar samma avgift som för hälsosjukvården. Som patient hos AMA Dental får du regelbundna besök av tandläkaren var tredje månad och besöken planeras på årsbasis redan från första besöket om så önskas. AMA Dental erbjuder även engångsbesök samt akuta besök.

Tandvården ingår i högkostnadsskyddet och maximal kostnad per besök är 200;- kr.

Referenser

Vad våra patienter säger?

Jag är jättenöjd med AMA Dental. De är ödmjuka och behandlar alla med respekt. Efter ett besök får vi alltid skriftlig dokumentation om vad de gjort, de berättar också vad de kommer att göra och ger oss samtidigt tips om hur vi kan arbeta förebyggande.

A. Nissén,

Patient
De kommer alltid när de skall och om det är något akut problem så kommer de direkt. Hög servicenivå och bra flexibilitet.
Jag är mycket nöjd med samarbetet med AMA Dental och kan absolut rekommendera dem vidare.

F. Gunnarsson,

Patient