Broddgränd 9, 129 46 Hägersten 073-746 1400 info@ama-dental.se

Vi genomför alla typer av behandlingar

Vi genomför alla typer av behandlingar och är måna om att våra patienter ska känna sig trygga , därför erbjuder vi mobil tandvård.

Hela konceptet går ut på att patienten ska slippa åka och betala onödiga kostnader för transport samt känna sig trygg i sin
egna miljö. Våra tandläkare är utbildade att hantera personer med olika funktionsnedsättningar vi har särskild
utbildning inom demensvård från Stiftelsen Silviahemmet.

Vanliga behandlingar vid mobil hemtandvård

Genuin och omsorgsfull tandvård

Komplett tandläkarundersökning

Proteser av hög kvalité

Behandlingar

Lagningar, röntgen, tanduttagningar

Stor erfarenhet av tandläkarvård för äldre och demenssjuka patienter

Vårt mål är att alltid erbjuda våra patienter

Trygghet

Kunskap

Flexibilitet

Akuta ärenden som åtgärdas samma dag

Modern utrustning, exakt samma som finns på stationära kliniker
       (både snabb- och låg - vinkelstycke med vatten ultraljud , sug, Rtg)

Proteser

Protetik är en stor och viktig del av tandvården för äldre. Implantat, proteser och broar behöver skötas om precis som vanliga tänder och kräver därför att de ses över. Det är inte ovanligt att protetik behöver justeras. AMA Dental arbetar med all typ av avtagbar protetik. Vi har ett långvarigt och nära samarbete med professionella protestillverkare.


Förebyggande tandvård

Vi på AMA Dental lägger stor vikt på förebyggande tandvård vilket innebär att profylax (udnersökningar) och rengöring av tänderna är en prioritering i vårat arbete.

God munhälsa är ledordet i vårt arbete. En dålig munhälsa, sjukdomar i tandköttet och tandproblem ökar risk för cancer i svalget och även andra sjukdomar. En frisk mun bidrar till ett allmänt välmående och ett vackert leende.


Informationsbroschyr
Handledning för protesvård funktionsnedsättning och inom äldreomsorgen.

Vi genomför alla typer av behandlingar

Vi genomför alla typer av behandlingar och är måna om att våra patienter ska känna sig trygga , därför erbjuder vi mobil tandvård.

Hela konceptet går ut på att patienten ska slippa åka och betala onödiga kostnader för transport samt känna sig trygg i sin
egna miljö. Våra tandläkare är utbildade att hantera personer med olika funktionsnedsättningar vi har särskild
utbildning inom demensvård från Stiftelsen Silviahemmet.


Läs mer om GDPR