Priser

Prislista - tandvård hos AMA Dental

Tandblekning

 • Brilliantsmile 2000;- kr
 • Hemblekning 1200;- kr


Undersökningar

 • Basundersökning och diagnostik, tandläkare 810;-kr
 • Akut undersökning 450;- kr
 • Röntgenundersökning av enskild tand 50;-kr


Extraktioner

 • Tanduttagning, en tand 980;-kr
 • Tanduttagning, en tand, komplicerad till 1500;- kr


Rotbehandlingar

 • Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 3000;-kr
 • Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 3500;- kr
 • Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 4500;- kr
 • Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5000;- kr
 • Akut endodontisk behandling 700;- kr


Bettskenor (1 års garanti)

 • Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3200;-kr


Lagningar

 • Fyllningar kan variera i pris mellan 600;- / 1500;-kr


Fast Protetik (2 års garanti)

 • Permanent tandstödd krona mk 5000;-kr
 • Permanent tandstödd krona zirkonium 6000;- kr
 • Hängande broled, per led mk 2500;- kr
 • Hängande broled, per led zirkonium 3000;-kr
 • Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 2500;- kr
 • Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1200;- kr
 • Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad450;-kr


Avtagbar Protetik (1 års garanti)

 • Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3500;-kr
 • Partiell protes för temporärt bruk, fyra till sju tänder 6500;- kr
 • Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 10000;- kr
 • Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 8500;- kr
 • Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 8500;- kr
 • Justering av avtagbar protes 350 - 600;- kr
 • Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand 1300;- kr
 • Rebasering av protes 2500;- kr
 • Rebasering och lagning av protes 2700;-kr


Professionell Tandrengöring

 • Tandrengöring utförs av tandläkare
 • Professionell tandrengöring och tandstensborttagning med ultraljud 600 - 1000;-kr
 • Professionell tandrengöring och tandstensborttagning med Airflow + Fluor behanding 1500;-kr