Om ossAMA Dental

Tandläkarmottagning

Vår ambition är att alltid erbjuda den bästa tandvården. För oss är det viktigt att skapa en dialog och delaktighet med våra patienter. En bra tandvård för oss innebär självklart att patienten alltid erhåller den tandvård som krävs men även att patienten alltid kan lita på tandläkarens ärlighet och där inga onödiga kostnader involveras. Våra patienter ska alltid vara införstådda med vilka behandlingar som utförs samt vilka åtgärder som krävs för att upprätthålla en god tandhälsa. Alla patienter ska kunna känna sig trygga och väl omhändertagna under vårdtillfället.


Tandläkarpraktiken

Vårt mål är att du som patient på AMA Dental Tandvård alltid skall känna dig väl omhändertagen, i trygg förvissning om att tandvården du får är den bästa tänkbara, utförd av engagerad och kompetent personal. Vårt motto är omtanke och kvalité.


Vi arbetar för långsiktiga patientrelationer genom att bibehålla och återskapa friska munnar.

Allt du behöver inom tandvård finns samlat här hos oss.

Behandling & betalning

För att du lätt ska kunna se över dina kostnader samt behandlingar som har utförts och som ska utföras, får du alltid en skriftlig behandlingsplan av oss. I behandlingsplanen specificeras dina behandlingar, tandvårdsersättning samt totalkostnaden tydligt.Förtroende och Flexibilitet

Vi skapar förtroende för det vi gör och för vår personal genom att vara öppna, professionella och kvalitetsmedvetna. Det gör vi genom att alltid prioritera ett gott samarbete med vårdpersonal, god relation till anhöriga och framförallt sätta våra patienters behov i centrum.

Bildgalleri

Eftersom vårt arbete är beroende av både vårdpersonal och anhöriga prioriterar vi att själva vara flexibla, anpassningsbara och innvoativa för att, med patienten som utgångspunkt, erbjuda den absoluta bästa mobila hemtandvården.